top of page

Mitä McKinsey ymmärtää ja mitä se ei ymmärrä rakentamisesta


McKinsey kirjoitti vuonna 2017 rakentamisen tuottavuuden parantamisesta ja päätimme jälkiviisaina tarkastella, kuinka "oikeassa" he olivat.
McKinsey tunnetaan suuryritysten ylimmän johdon kanssa työskentelystä, joten olimme kiinnostuneita siitä, onko heillä aavistustakaan siitä, mitä näiden ehdotusten toteuttaminen käytännössä tarkoittaa, ja onko jokin ehdotuksista toteutunut. Kuten artikkelissa todetaan, rakennusalan tuottavuus voisi nousta 60 prosenttia, jos kaikki ehdotukset otettaisiin käytäntöön. Joten sukelletaanpa tekstiin!


1. Sääntelyn uudistaminen ja avoimuuden lisääminen

Tämä ei ole suoraan rakennusalan käsissä, joten emme voi syyttää heitä, mutta valitettavasti selvää edistystä ei ole tapahtunut. Yleinen avoimuus on parantunut digitaalisten välineiden ansiosta, mutta avoimuuden lisääminen byrokraattien suuntaan on vielä kaukainen tulevaisuudennäkymä.

"Säännöt ja määräykset ovat arpikudosta aiemmista rikkomuksista. Aivan kuten arpikudos, ne rajoittavat lopulta sitä, mitä voit tehdä."

2. Sopimuskehyksen uudistaminen

"Etujen yhteensovittamiseksi alan on siirryttävä pois monille rakennushankkeille ominaisesta vihamielisestä urakointiympäristöstä, järjestelmään jossa keskitytään yhteistyöhön ja ongelmanratkaisuun."

Tähän on vielä pitkä matka, mutta se on asia, johon vihdoin suhtaudutaan vakavammin! Johtoajatuksemme on, että kaikkien rakennusalan osapuolten on oltava linjassa keskenään, jotta hyödyt voidaan saavuttaa. Pääurakoitsijoiden on kuunneltava aliurakoitsijoiden asiantuntemusta, ja aliurakoitsijoiden on ymmärrettävä koko hankkeen kannustimet sen sijaan, että he maksimoivat oman osuutensa työstä.


3. Suunnittelu- ja teknisten prosessien uudelleentarkastelu

"Tuottavuutta on mahdollista parantaa huomattavasti vakiinnuttamalla arvosuunnittelu osaksi suunnitteluprosessia ja edistämällä toistettavia suunnitteluelementtejä."

Valitettavasti tämä on vielä puutteellista, koska liian paljon tietoa on siiloutunut, eikä koko yrityksen laajuisia toimintatapoja ole vielä otettu käyttöön. Meidän näkökulmastamme suunnittelun pitäisi myös olla aikataulutettu tahtiaikataulun puitteissa, joten on myös paineita saada suunnitelmat ajoissa. Ja lisää prosesseja tiedon ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen, kiitos!


4. Hankintojen ja toimitusketjun hallinnan parantaminen

"Hankintojen ja toimitusketjun työnkulkujen digitalisointi mahdollistaa kehittyneemmän logistiikan hallinnan ja just-in-time-toimituksen."

Tämä on jotakin, mitä näemme (hitaasti) tapahtuvan. Logistiikka on enää vain työntekijä, joka kantaa tavaraa ja aloittaa sitten asennukset, vaan se on jotain, joka on suunniteltu. Ystävämme Carinafour:ssa ajattelevat ja toteuttavat logistiikan digitalisointia.


5. Parannetaan työmaan toteutusta

"Sidosryhmät toivat esiin useita haasteita, jotka liittyvät paikan päällä tapahtuvaan toteutukseen, kuten parhaiden käytäntöjen epäjohdonmukainen käyttö kaikissa toimipaikoissa, hankkeissa ja henkilöstön keskuudessa sekä vaikeudet löytää ja kehittää lahjakkaita projektipäälliköitä."

KYLLÄ! Paljon parantamisen varaa, vaikka rakennushankkeiden monimutkaisuus voi usein heittää suunnitelmat sekaisin. Tämä oli luku, jossa odotimme myös konkreettisia ehdotuksia, mutta se oli enimmäkseen korkeamman tason käsien heiluttelua.


6. Digitaalitekniikan, uusien materiaalien ja kehittyneen automaation käyttöönotto

"Pelkkä teknologia ei riitä ratkaisuksi heikkoon tuottavuuteen."

Tässä luvussa sivutaan 5D-mallinnuksen ja digitaalisten kaksosten kaltaisia käsitteitä selostamatta tarkemmin, miten ne voisivat auttaa. Luvussa on kuitenkin joitakin konkreettisia esimerkkejä, kuten omistajien ja urakoitsijoiden resurssien yhdistäminen uusiin kokeiluihin. Ja yllä olevasta lainauksesta olemme 100-prosenttisesti samaa mieltä.


7. Työvoiman uudelleenkoulutus

"Muutosta ei voida saada aikaan ilman investointeja työvoiman uudelleenkoulutukseen, joka on suurten väestörakenteen muutosten kohteena."

On suosittua eikä edes väärin valittaa ammattitaitoisen työvoiman puutteesta, siinä rakentaminen ei eroa muista teollisuudenaloista. Mutta sen ymmärtäminen, mitä tarkalleen ottaen puuttuu ja mitkä olisivat kannustimet pulan täyttämiseksi, ovat paljon vaikeampia kysymyksiä.


Yhteenveto


Kaiken kaikkiaan McKinseyn suositukset olivat korkean tason suosituksia, eikä niissä juurikaan käsitelty toteuttamiskelpoisia asioita. Se oli odotettavissa, koska he eivät toimi varsinaisen rakennushankkeen toteutuksen tasolla. Uskomme kuitenkin, että kaikissa korkean tason aiheissa voi olla liiketoimintamahdollisuuksia, jos olet tarpeeksi taitava ymmärtämään ongelmat ja halukas iteroimaan ratkaisuja asiakkaidesi kanssa.


Mestamaster on päättänyt työskennellä kapealla rakennusalan osa-alueella; se mahdollistaa projektien tahtiaikataulutuksen ja prosessin. Mutta visiomme on laajempi, haluamme luoda sovelluksen, joka siirtää rakentamisen projektista prosessiksi. Ja tekee työmaan johdon elämästä helppoa.


P.s. Jos haluat kanssamme muuttaa rakennusmaailmaa, me palkkaamme rakennusinsinöörejä!

16 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page