top of page

Miten vetää aamupalaverit tehokkaasti tahtituotannossa

Aamupalaverit (tai nokkamiespalaverit) ovat keskeinen osa tahtituotantoa ja Leanin jatkuvan parantamisen henkeä. Aamupalavereiden idea on koota projektin työryhmien tekijätaso yhteen lyhyeksi ajaksi (ns. standup), jonka aikana heillä on tilaisuus kertoa miten kunkin työryhmän omat työt ovat sujuneet ja he miten uskovat tulevien töidensä sujuvan.


Keskeistä aamupalaverikäytännössä on saada siihen osallistuvat työntekijät juttelemaan keskenään. Vaikka luonnollisesti onkin tärkeää saada tieto kulkeutumaan työmaajohdolle, monet ongelmat ja haasteet saadaan tehokkaammin ratkaistua kun itse tekijät saavat keskustella keskenään. Rakentamisen haasteet tulevat parhaiten ratkaistuiksi kun sitä toteuttavat henkilöt pääsevät vaikuttamaan omaan ja muiden tekemiseen.

Nokkamiespalaverit edistävät tehokkaasti tiedon kulkua työryhmältä toiselle. Kannattaa miettiä miten paljon aika säästyy työnjohdolta, kun pienet mutta akuutit asiat saadaankin ratkaistua nopeasti tekijöiden kesken.

Ottamalla seuraavat asiat huomioon, pystyt varmistamaan toimivat aamupalaverit ja työmaan sujuvuuden.


1. Varaa aamupalavereille aina sama paikka

Tahtituotannossa aamupalaverit tulisi pitää aina samassa paikassa. Työmaan puitteissa paikan pitäisi olla siis sellainen mikä on käytössä koko projektin ajan, mikäli vain mahdollista. Tyypillisesti tällainen paikka on työmaan taukotila. Sama paikan käyttö poistaa epävarmuutta osallistujilta, tarjoaa toimivat tilat ja tekniset puitteet sekä luo rutiinin mikä kannustaa osallistumaan niihin.


2. Pidä aamupalaverit säännölliseen aikaan

Edelliseen viitaten, tahtituotannossa aamupalavereita tulisi pitää säännöllisesti samaan aikaan joka viikko. Aivan kuten valitun paikan kanssa, myös säännöllisen palaveriajan myötä muodostuu osallistujille selkeä rutiini niihin osallistumiseen. Aika tulisi sopia yhdessä palaveriin osallistuvien kanssa, se voi vaihdella työmaasta ja tekijöistä riippuen.


3. Varaa aamupalavereihin riittävä tekninen valmius

Käytännössä tekninen valmius tarkoittaa isoa työmaanäyttöä, jolla näkyy työmaan tahtiaikataulu sekä tytehtävien tilanne työryhmittäin. Statuksen ja tahtiaikataulun näyttämiseen tarvitaan näyttöön liitetty tietokone. Työmaalla tulee olla oma internet-yhteys, joka mahdollistaa aikataulun reaaliaikaisen päivittämisen.


4. Sido aamupalavereiden määrä tahdin pituuteen

Aamupalareiden määrä viikossa tulisi sitoa pääosin tahdin pituuteen. Viikon tahdilla aamupalavereita tulee pitää viikoittain, esimerkiksi maanantaiaamuisin. Puolen viikon tahdilla aamupalaverit tulisi pitää maanantaiaamuisin ja keskiviikkona heti lounaan jälkeen. Mitä tiheämpi tahti, sitä enemmän tarvitaan seurantaa ja aamupalavereita.


5. Varmista että määritetyt henkilöt osallistuvat aamupalavereihin

Tyypillisesti urakoitsijoiden nokkamiehet osallistuvat aamupalavereihin. Tämän voi viedä urakkasopimuksiin asti, mutta keskeisempää on työnjohdon osalta edellyttää niihin osallistumista. Tärkeää on että osallistujat pysyvät pääosin samoina koko projektin ajan.


6. Tee aamupalavereista hyödyllisiä

Edelliseen viitaten, parhaiten ihmisiä saa motivoitua osallistumaan kun he kokevat että heitä kuunnellaan ja että he saavat hyötyä osallistumisesta. Ongelmien nosto esille ja niihin nopeasti ratkaisujen löytäminen tekee myös työryhmien omasta työstä sujuvampaa, mikä edelleen motivoi osallistumaan aktiivisesti aamupalavereihin.


7. Pidä rutiinista kiinni

Kun työmaalla sujuu hyvin, on ymmärrettävä houkutus lipsua aamupalavereista. Miksi niitä kannattaisi pitää, jos kaikki vaan sanovat että hyvin menee? Rutiini on kuitenkin tärkeä tässäkin. Mikäli aamupalavereista lipsutaan, mahdollisten ongelmien noustessa esiin, niihin puuttuminen on myös huomattavasti kankeampaa.

Ennakoidaan, ei reagoida.

8. Varmista että työmaan tekijät osallistuvat aikataulun ja työtehtävien päivittämiseen

Aamupalaverit ovat tehokkaimmillaan silloin kun työryhmät valmistautuvat niihin. Kun jokainen työryhmä on tarkastanut ennalta oman tehtävälistansa työt valmiuksien ja keskeytyksien osalta, voidaan palaverissa keskittyä tulevien töiden valmisteluun ja poikkeamiin. Nokkamiesten tulee kuitata kun he aloittavat tehtävän, kun se valmistuu tai jos se joudutaan keskeyttämään.

Työtehtävien päivittäminen luo reaaliaikaisen tilannekuvan työmaasta. Tilanne näytetään taukotiloissa näytöltä, mikä tukee aamupalavereiden tehokasta vetämistä.

Edelleen tehokkuutta lisää sähköiset työlistat, joiden ylläpidon nopeus ja datan keräys ovat selvästi tulostettuja työlistoja parempia. Sähköiset listat myös jakavat tilannekuvan reaalikaisesti käytettäväksi esimerkiksi työmaakokouksissa.


9. Huolehdi työtehtävien helposta päivittämisestä

Digitaaliset työkalut työtehtävien seuraamiseen ja kuittaamiseen mahdollistavat aikataulun reaaliaikaisen päivittymisen. Tämä on suuri etu verrattuna tulostettujen aikataulujen muutokseen, missä muutokset aikatauluun vaativat aina uudestaan aikataulun tulostuksen. Toisena etuna digitaalisissa työkaluissa on toteumatiedon kerääminen, mikä mahdollistaa jälkikäteen projektin analysoinnin jälkikäteen ja jatkuvan prosessin parantamisen.

10 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Tahtituotannon perusteet -webinaari

Mestamaster järjesti 26.10. webinaarin Tahtituotannon perusteet. Siinä käsiteltiin muun muassa: Miksi rakentaa tahdilla? Tahtituotannon perusteet Millaiset kohteet sopivat parhaiten tahtituotannolle M

Yorumlar


bottom of page