top of page

Sovellus rakennustyömaille - miten suunnitella se vähemmän väärin

Mestamasterilla oli ongelma. Kuten monien varhaisen vaiheen startup-yritysten kohdalla, monet tuotteemme ominaisuuksista rakennettiin alkuvaiheen tuotteeksi ideoiden testaamiseen. Meidän rajoitteemme nuorena yrityksenä tarkoittivat, että meillä ei ollut ylellisyyttä suunnitella asioita huolellisesti ennen niiden julkaisua. Olimme kuitenkin edelleen tuskallisen tietoisia siitä, kuinka asiat voisivat olla paremmin, jos meillä vain olisi aikaa ja resursseja toistaa asioita.

Mestamasterin kasvaessa voimme nyt alkaa korjata joitakin näistä ongelmista, ja yksi niistä on sovelluksemme saavutettavuus ja käytettävyys työmailla. Ja vaikka saavutettavuus yhdistetään yleensä synnynnäisiin tai saatuihin fysiologisiin vammoihin, totuus on että meitä ympäröivät hankitut ja tilannekohtaiset haitat, jotka vaikuttavat teknologian käyttöön.

Esteettömyys ja käytettävyys rakentamissovelluksessa

Kuvittele seuraavia tilanteita:

  • Sinulle sattuu pieni onnettomuus ja peukalosi jää auton oven väliin. Ei mitään vakavaa, mutta sormesi on todennäköisesti kipeä muutaman päivän. Tämä saattaa vaikeuttaa puhelimen käyttöä.

  • Sinun on kirjoitettava tekstiviesti todella kylmänä päivänä. Sinun on joko riisuttava hanskat pois, jolloin käteesi sattuu ja sormet liikkuvat hitaasti kylmässä, tai kirjaimiin on vaikea osua.

  • Ulkona on erittäin kirkasta ja näytösi häikäisee. Yrität lukea puhelimesi näyttöä, mutta tekstin alhainen kontrasti vaikeuttaa sen lukemista.

  • Ympärilläsi kuuluu todella kovia ääniä. Joku soittaa sinulle, mutta melkein missaat puhelun, koska et kuullut puhelinta. Kun vastaat puheluun, sinun on vaikea kuulla mitä toinen henkilö sanoo.

Nämä ovat esimerkkejä tilapäisistä häiriöistä, jotka vaikuttavat kykyymme olla vuorovaikutuksessa teknologian kanssa ja jotka simuloivat näkö-, motorisia, kuulo- ja muita aisteja. Vaikka monilla ihmisillä on syntymästään tai myöhemmin aiheutuneita fyysisiä vammoja, jotka vaikeuttavat teknologian käyttöä, tietyt tämänkaltaiset tilanteet vaikuttavat myös tilapäisesti.

Jopa työmaakäynnin vähimmäissuojavarusteet ovat riittävät estämään teknologian käyttöä

Esteettömyys on ajattelutapa, joka yrittää tunnistaa esteitä ja sitä kautta mahdollistaa vamman omaaville henkilöille muiden kanssa yhdenvertaisen pääsyn esimerkiksi fyysiseen ympäristöön. Hyvää esteettömyyskäytäntöä soveltamalla lisäämme käytettävyyttä kaikille, erityisesti tilanteissa, joissa olosuhteet muodostavat esteitä teknologian käytölle.


Työmaa on täynnä tilanteita, jotka luovat esteitä ja simuloivat erilaisia haittoja, jotka vaikeuttavat tekniikan käyttöä. Väittäisin jopa, että käytettävyys- ja saavutettavuustekijät tai niiden huomioimatta jättäminen ovat olleet tärkein tekijä, joka viivästyttää teknologian käyttöönottoa rakennusteollisuudessa.

Sovelluksia ja digitaalisia ratkaisuja suunnittelevat yleensä nuoret ihmiset siisteissä, hyvin valaistuissa sisätiloissa. Nämä ihmiset eivät käytä sähkötyökaluja koko päivää ilman suojavarusteita, kuten käsineitä ja laseja.


Mestamaster-sovelluksen seuraavaa versiota suunnitellessamme halusimme kiinnittää erityistä huomiota käytettävyyteen ja saavutettavuuteen ja tehdä kaikkemme vähentääksemme rakentamisen aiheuttamia vaikutuksia ja esteitä.


Alkuperäiset ongelmamme

Kuten alussa mainitsin, meillä oli ongelmamme, jotka ulottuvat paljon muuhun kuin saavutettavuuteen. Tarkastellaanpa joitain omia ongelmiamme:

Visuaalinen käytettävyys – kirjasinkoot

Tämä oli ehkä silmiinpistävin ongelma varhaisista prototyypeistämme. Vahvistus tuli yhdeltä testikäyttäjiltämme – heidän piti auttaa vanhempaa kollegaa päivittämään tehtäviensä tilaa, koska kollega ei pystynyt lukemaan näytöllä olevia tietoja.


Ikänäkö on luonnollinen oire joka vaikeuttaa tekstin lukemista läheltä iän myötä. Sovelluksemme ei ole suunniteltu vain nuorille. Tämän ongelman vakavuuden vuoksi oli ratkaisevan tärkeää toimittaa jotkin korjaukset mahdollisimman pian, jopa ennen uuden sovelluksen julkaisua. Tätä pahensi suuresti alhainen kontrasti, jota käsittelemme jäljempänä.


Kognitio – tietohierarkia

Toinen havaitsemamme ongelma oli, että tehtäväluetteloissamme olevat tiedot eivät noudattaneet hyvää hierarkiaa sen mukaan, mikä on työntekijälle tärkeintä. Esitimme myös tarpeettomia ja toistuvia tietoja. Olemme kysyneet useilta käyttäjiltä, mikä heidän mielestään on tärkein tieto, jota he tarvitsevat työlistoja selaillessaan. Vastausten perusteella pyrimme poistamaan mahdollisimman paljon turhaa tai epäolennaista tietoa ja korostamaan tärkeimpiä kohtia.


Visuaalinen esteettömyys – värisokeus

Toinen havaitsemamme visuaalinen esteettömyysongelma liittyi värisokeuteen. Varhainen tuotteemme perustui värikoodaukseen osoittamaan tehtävien eri tiloja. Tämä on erityisen huono asia, koska deuteranomaalia eli kyvyttömyys erottaa punaista ja vihreää on yleisin värisokeuden aiheuttaja, ja se vaikuttaa jopa 8 %:iin miehistä (demografia, joka hallitsee edelleen suuresti rakennusalaa).

Pienet yksityiskohdat, jotka jäävät huomaamatta, ovat joskus riittäviä lieventämään tätä ongelmaa (oletko huomannut että joissakin maissa liikennevaloissa punainen on suurempi kuin muut valot). Tämän ongelman ratkaisemiseksi aloimme myös sisällyttämään värien lisäksi elementtejä, kuten kuvakevihjeitä, jotta käyttäjät voivat helposti tunnistaa tehtävien tilan värien havaitsemisesta riippumatta.


Kuvakkeen lisäksi tärkeiden kuvakkeiden ääriviivat ovat erilaisia

Visuaalinen esteettömyys – kontrastiongelmat

Vielä yksi tärkeä ongelma oli alhainen kontrasti monissa sovelluksen osissa. Tämä oli jälleen erityisen huonoa pienten kirjasinkokojen kanssa. Aloimme vähentää värien käyttöä, pitäytyä neutraaleissa taustoissa ja käyttää värejä vain valikoivasti. Tämä toteutus tuli luonnollisesti, kun tiedostimme värisokeuden.

Uuden väripalettin kanssa on nähty paljon vaivaa, jotta kontrastit pysyisivät mahdollisimman paljon WACAG-ohjeiden (AA tai AAA) kanssa. Neutraalien taustojen käyttö parantaa luettavuutta kirkkaassa ympäristössä.


Prototyyppien validointi työmaalla

Paperinen prototyyppi tehtävän yksityiskohtien näyttöön. Jokainen näytön osa on paperinpala, joten niitä voidaan helposti siirtää ja järjestää uudelleen
Paperiluonnoksia käytettiin joidenkin varhaisten ideoiden testaamiseen käyttäjien kanssa

Kun olimme tiedostaneet ilmeisimmat ongelmat, oli aika ottaa seuraava askel ja haastatella käyttäjiä ja tunnistaa muita ongelmia. Jälleen kerran monet löytämämme asiat vahvistivat, että esteettömyysnäkökohdat olisivat erittäin tärkeitä.


Työmaat ovat pölyisiä, meluisia ja vaihtelevasti valaistuja

Tämä saattaa kuulostaa itsestään selvältä, mutta seuraukset asioiden suunnittelulle eivät niinkään. Se vaikuttaa esimerkiksi siihen, kuinka meidän tulee toimittaa push-ilmoituksia – kuuleeko/tunteeko vastaanottaja ne? Ottavatko he hanskat pois nähdäkseen ilmoitukset? Keskeytyykö työt? Aiheuttaako ilmoitus turvallisuusongelman viemällä huomion pois työstä? Tai esimerkiksi tumman teeman merkitys - toimiiko se tehokasti jos näytössä on pölyä ja tahroja vai olisiko kirkas teema silti järkevämpi pimeässä ympäristössä luettavuuden varmistamiseksi? Nämä ovat esimerkkejä monista kysymyksistä, joihin yritämme edelleen vastata.


Työntekijät ovat yhtenäisiä ja samalla monimuotoisia

Kun puhumme monimuotoisuudesta, rakennusala ei ehkä ole ensimmäinen asia, joka tulee mieleen. Vaikka rakennustyömaa hallitsevat edelleen miehet, se voi kuitenkin olla hyvin monimuotoinen ympäristö:

  • Laaja ikäjakauma nuorista harjoittelijoista kokeneisiin vanhempiin työntekijöihin.

  • Monet kieli- ja kulttuuritaustat

  • Erilainen osaaminen ja asenteet teknologiaa kohtaan

Kaikilla näillä tekijöillä on suuri vaikutus käytettävyyteen, saavutettavuuteen ja osallisuuteen.


Tietoliikenneyhteydet - ongelma jopa Suomessa

Kaikki haastattelumme ja tutkimuksemme tehtiin Suomessa, jossaa on yksi maailman parhaista 3G/4G/5G-verkkojen kattavuuksista. Kuitenkin kävi selväksi, että nettiyhteys ei ole täälläkään aina luotettava rakennustyömailla. Meidän on harkittava tilapäisten verkkohäiriöiden käsittelyä erityisenä käyttötapauksena, ei reunatapauksena.


Ongelmien korjaaminen – uuden visuaalisen kielen luominen tahattomasti.

Alkuperäisten prototyyppien jälkeen aloimme tehdä luonnoksia testataksemme niitä realistisemmissa skenaarioissa. Kun tuli aika rakentaa laadukas prototyyppi, mietimme miksi meidän pitäisi muuttaa sovelluksen ulkoasua ja tuntumaa? Loppujen lopuksi tämä on teknisten ihmisten rakentama sovellus teknisille ihmisille. Emme pidä jauhamisesta, haluamme pitää asiat yksinkertaisina.


Malli "Hotel California" -projektin tehtäväluettelonäytölle, jossa näkyy muutamia purkutehtäviä. Suurin osa näytöstä on paikkamerkkejä.
Yksi malleistamme, jolla testataan vuorovaikutusta mobiililaitteissa

Uusi visuaalinen kieli alkoi ilmaantua. Yksinkertainen, puhdas, raakakin ja silti helposti saavutettavissa. Runsaasti tietoa, mutta helppolukuinen, huolellisesti harkittu tietohierarkia, suuret painikkeet, joissa on runsaasti visuaalista ja haptista palautetta.


Uusi sovelluksemme tuntuu vähän prototyypiltä, ja se on mielestämme ok. Itse asiassa, enemmän kuin ok, haluamme omaksua sen ja asettaa toimivuuden, käytännöllisyyden, hyödyllisyyden ja käytettävyyden kaiken edelle. Olemme (digitaalisia) rakentajia, rakentamassa sovellusta (todellisen maailman) rakentajille, ja haluamme keskittyä siihen.


Tiheä, mutta yksinkertainen, raakakin, kontrastiltaan suuri visuaalinen teksti helpottaa saavutettavuutta ja käytettävyyttä työmaalla.

Jos olet osa rakennusprojektia tai olet Mestamasterin asiakas, löydät sovelluksemme ensimmäiset versiot Googlen Play Kauppasta ja Applen App Storesta.


Haluatko auttaa?

Meillä on PALJON ideoita, mutta tarvitsemme apuasi. Ota yhteyttä, jos haluat liittyä tiimiimme tai haluat antaa palautetta. Ota meihin yhteyttä, jos haluat olla sovelluksen uusien ominaisuuksien ja versioiden betatestaaja ennen muita.


Sillä välin tässä on esikatselu työstämme:


14 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page