top of page

Tahtituotanto ja perusteet 2 - Urakoitsijaneuvottelut tahtituotannossa

Tahtituotanto ja perusteet -sarjan ensimmäisessä osassa kävimme läpi tahtiaikataulun suunnittelun aloituksen ja mitä sillä tulisi saavuttaa. Nyt esittämme miten aikataulu kannattaa käydä läpi aliurakoitsijoiden kanssa sekä mitä mahdollisia kirjauksia tulisi viedä sopimuksiin. Oletuksena on, että lukijalla on jo jonkin verran tietoa tahtituotannosta.

Valmistautuminen

Urakoitsijoiden kanssa neuvotteleminen vaatii pääurakoitsijalta ymmärrystä tahtituotannosta sekä luonnoksen kohteen tahtiaikataulusta. Luonnos tullaan jalostamaan urakoitsijoijden kanssa myöhemmissä aikataulupajoissa toteutuskelpoiseksi. Moni urakoitsijoista ei ole tehnyt tahtia aikaisemmin, jolloin on hyvä käydä tahtituotannon perusteet läpi teoriasta ja miten se käytännössä toimii työmaalla. Tarjouspyyntöjä lähetettäessä voi käyttää aikataululuonnosta pohjana tahdille yleisaikataulun lisäksi.


Valmistautumisen muistilista

 • Luonnos tahtiaikataulusta

 • Töiden aloitukset ja töiden eteneminen mietitty vähintään tehtävätasolla esitettäväksi

 • Tahtiaikataulua ei ole vielä lukittu, vaan sitä jalostetaan urakoitsijoiden kanssa

 • Urakoitsijat tulee sitouttaa aikatauluun, joten hyödynnetään heidän osaamista

 • Uskallettava luvata asioita jo luonnoksen pohjalta


Neuvottelu ja sopimukset tahtituotannossa

Neuvottelut voidaan käydä muuten perinteisesti, mutta tahtituotannon osalta on muutamia asioita joita tulee käydä läpi. Ensimmäisenä useimmilla on huomiona sakollisten välitavoitteiden kirjaaminen. Tämä poikkeaa normaalista tavasta toimia. Tahtituotantoprojektissa käytännöllisintä on sopia kerros/rappu/linja/tila -kohtaiset sakot ja kirjata niille päivämäärät lisäpöytäkirjaan lopulliseen aikatauluun aikataulutyöpajojen jälkeen. Tämän pohjalta urakoitsijoiden on huomattavasti helpompaa lähteä resursoimaan ja aikatauluttamaan töitään sekä lupautua jalostamaan tahtiaikataulua toteutuskelpoiseen muotoon. Samalla se myös madaltaa kynnystä tuoda omia ideoita toteuttamistapoihin.


Urakoitsijat tulee velvoittaa jo alkuvaiheessa sitoutumaan aikataulun ylläpitämiseen. Nokkapalaveri on tahtituotannon tärkeimpiä asioita, joihin urakoitsijan pitää saada nokkamies tai muu henkilö tiimistä osallistumaan. Nokkapalaverin avulla ohjataan tahtia ja luodaan edellytyksiä ja varmistutaan tahtiaikataulun onnistumisesta kaikkien osapuolten kesken. Näitä samoja periaatteita olisi hyvä myöskin toteuttaa perinteisissä malleissa, mutta tahdissa se on välttämätöntä.


Neuvottelun asiakohdat tahtituotannon osalta

 • Urakoitsijalle esitellään perusteet tahdista

 • Tahtiaikataulun läpikäynti työpaketti ja tehtävätasolla

 • Varmistetaan edellytykset aikataulun toteutettavuudesta. Alustava menekkitieto, työjärjestykset ja mestajaot.

 • Välitavoitteet, sakot ja niiden sopimistapa

 • Ei sitova ennen lopullista aikataulua, joka on käyty kaikkien urakoitsijoiden kanssa läpi

 • Logistiikka ja sen sovittaminen tahtiin

 • Itselleluovutukset mestoittain tahdissa

 • Tahtikontrolli - urakoitsijapalaverit ja nokkapalaverit ja niiden periaatteet


Sopimuksiin

 • Velvoite osallistua nokkapalavereihin

 • Velvoite osallistua aikataulupajoihin

 • Kiinniottovelvoite töille tahdin puitteissa

 • Sakollisten välitavoitteiden ajat sovitaan erikseen lisäpöytäkirjalla


Urakkamallit tahtituotannossa

Tahtituotanto edellyttää tasaista ja ennustettavaa tuotantoa. Työt suunnitellaan perussuoritusten tekemiseen perusnopeudella. Tahdin avulla pystytään määrittämään jokaiselle tehtävälle aika ja paikka, jonka perusteella tiedetään mihin aikataulu ajaa. Urakoitsijoiden kokemuksen ja nokkapalaverien perusteella voidaan myös järkeistää tehtäviä nippuihin ja tiettyjä töitä saa tehdä suunniteltua nopeammin. Mahdollisten ongelmien ilmaantuessa voidaan ohjata tekeminen aikatauluun sovittuihin paikkoihin, jotta päästään takaisin perussuoritukseen kiinni. Tahdissa halutaan pitää kiinni tehtävän valmistumisesta ajoissa, jotta seuraava tiimi pääsee etenemään sovitussa ajassa. Tämän takia on hyvä hahmottaa että tahdilla halutaan myös aloittaa mestaa ajoissa ja myös luovuttaa mestaa seuraavalle tiimille, jolloin urakoitsijan pitää ajatella muitakin samassa tilanteessa olevia.


Kiinteähintainen

Kiinteähintainen urakka on ensimmäisissä keikoissa tuttu ja turvallinen vaihtoehto. Myydään riski pois ja oikein toteutetulla tahtituotannolla urakka pysyy hyvin kasassa. Riskeinä ovat perinteiset lisätyöt johtuen aikataulusta, logistiikasta ja puutteista suunnitelmissa. Rahaa saavat vain aliurakoitsijat jos hinnoittelu ja keikka onnistuu.


Tuntityöt

Tuntityöt ovat selkein tapa toteuttaa tahtia. Ensin lasketaan auki kaikkien työpakettien sisällöt ja kirjataan ne. Laskennan perusteella ymmärretään resurssit ja sitä kautta urakoitsijat hahmottavat tarkan hinnan työlle. Urakan aikana seurataan toteumaa verrattuna laskettuihin määriin. Vaatii vaivaa ja tuntemusta tahtiprojekteista, jonka perusteella työtä osataan ja uskalletaan laskea oikein.


Tavoitehinta

Paras malli toteuttaa urakat, erityisesti talotekniikka ja pintatyöt. Tavoitehinnassa lasketaan auki eri mestojen työt ja sovitaan niistä tavoitehintainen urakka ja hyödyn jakoperiaatteet. Tavoitehinta kannustaa urakoitsijaa tekemään mestaa nopeasti ja tasaisesti alle tavoitehinnan, mutta samalla ohjaa tekemään töitä muut urakoitsijat huomioonottaen.


Yhteenvetona, ensimmäisissä tahtituotantoprojekteissa tulisi keskittyä perussuorituksiin sopimusten ja urakoitsijoiden osallistamisen kanssa. Kokemuksen myötä löytää itselleen sopivat toimintatavat ja tiedot miten urakoitsijat haluavat tehdä työnsä. Seuraavassa kirjoituksessa käymme läpi miten aikataulupajat vedetään läpi urakoitsijoiden kanssa.

5 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page