top of page

Mitä on tahtituotanto?

Tahtituotanto ei ole uusi rakennusmenetelmä, vaan se on peräisin jo 1500-luvulta, jolloin Venetsiassa rakennettiin laivoja.

 

Tahtiaikataulutus on yleinen tuotantomaailmassa, mutta se alkoi yleistyä rakennusalalla 90- ja 00-luvuilla ja viime aikoina työmaiden uusien digitaalisten työkalujen ansiosta.

Tahtiaikataulun pääajatuksena on varmistaa, että työt jakautuvat tasaisesti ja valmistuvat tasaiseen tahtiin, jotta projektin kokonaisaikataulussa pysytään.

 

Näin Tahtiaika auttaa ehkäisemään pullonkauloja ja edistää samalla tasaista ja tasapainoista työnkulkua. Tämä lähestymistapa mahdollistaa myös resurssien paremman kohdentamisen ja hukan vähentämisen, mikä lisää tuottavuutta ja kustannustehokkuutta.

Tahtiaika on erityisen hyödyllinen hankkeissa, joissa on toistuvia tehtäviä tai toimintoja, kuten usean asunnon rakennushankkeissa tai liukuhihnatyyppisessä rakentamisessa. Se auttaa projektipäälliköitä ja -tiimejä pysymään aikataulussa, tunnistamaan mahdolliset viivästykset tai tehottomuudet ja tekemään reaaliaikaisia mukautuksia, jotta projektin aikataulussa pysytään.

Tahtiaikataulu jakaa työn pienempiin osiin, jotka tehdään järjestyksessä eri osissa kohdetta.  Sen sijaan että meillä olisi yksi tehtävä 'Purku' joka kattaa koko työmaan, Purku on työtehtävänä jokaisella eri alueella, mestalla. Tämä vapauttaa mestoja muille työtehtäville ja leikkaa rakentamisen kestoa merkittävästi.

Miten Tahtiaika toimii?

Tahtiaika, tahtiaikataulutus tai yksinkertaisesti Tahti (saksan kielestä Takt = rytmi) eroaa perinteisistä menetelmistä lähinnä siinä, että siinä kokoonpano- tai rakennusprosessi jaetaan pienempiin, vähän vaihteleviin tehtäviin, jotka suoritetaan peräkkäin yksittäistä yksikköä kohti. Rakentamisessa yksikkö on yleensä tila (kuten alue tai huone).

Sen sijaan, että työmaa nähtäisiin yhtenä suurena yksikkönä, Taktiajassa työmaa jaetaan pienempiin alueisiin ja keskitytään siihen, että tila valmistuu mahdollisimman nopeasti, yksi kerrallaan.

Yksittäisestä tehtävästä vastaavat erikoistuneet tiimit liikkuvat työmaalla ja valmistelevat tilaa seuraavaa tiimiä varten, aivan kuin liukuhihnalla.

Kaikki työmaan tiimit etenevät samaan aikaan, tahtiajan päättyessä. Tahtiaika on määritelty ja yksilöllinen projektissasi.

Tilaa ilmainen tahtiajan esittely ja aikatauluesimerkki!

Tilaa uutiskirjeemme ja saat esimerkin tahtiaikataulusta rakennusprojektille sekä johdannon tahtiaikaan ja sen johtamiseen projektissa. 

Mockup.png

Älä luota vain meidän sanaamme, tahituotannosta rakentamisessa on runsaasti artikkeleita

Tahituotannon käyttöönotto ja tehokkuus rakennusalalla on hyvin dokumentoitu tutkimuksissa. Me pyrimme pysymään viimeisimmän tutkimustiedon tasalla ja ottamaan käyttöön opit niistä nopeasti.

Alla esimerkkejä tahtituotannon tutkimuksesta, olemme tiivistäneet niistä keskeiset löydökset ja hyödyt jotka liittyvät uusiin rakentamisen hallinnan ja suunnittelun tekniikoihin.

Joonas Lehtovaara et all. - Rakennustekniikan laitos. Structures – Structural Engineering, Mechanics and Computation

"Positiivisia vaikutuksia tukivat havainnot työmaahenkilöstön parantuneesta ymmärryksestä suunnitteluun, korkeampi sitoutuneisuus ja positiivinen kilpailu eri työryhmien välillä. Näiden lisäksi saavutettiin 23% säästö läpimenossa tuotannon aikana."

Tarek Yassine et all. International Group for Lean Construction, IGLC 22

"Tulokset osoittavat että projektin kokonaiskesto tarkastusten jälkeen on 54 päivää verrattuna 105 päivään perinteisellä tavalla rakennettuna, täten kiristäen projektin kestoa noin 50%."

Short Takt Time in Construction – a Practical Study (2018)

Marco Binninger et all. Conference: 26th Annual Conference of the International Group for Lean Construction

"Ensimmäinen puolisko myyntialasta voitiin luovuttaa alle puolessa ajassa verrattuna edellisen vaiheen toteutusaikaan. Myyntitilat voitiin siten avata merkittävästi aiemmin kuin edellisessä tapauksessa. Vaihtoehtoisesti, tämä voidaan sisällyttää tahtiaikatauluun asiakkaan osalta lyhentämään merkittävästi eri alueiden viimeistelyyn tarvittavaa aikaa."

Mestamaster voi auttaa sinua!

Olemme toteuttaneet kymmeniä tahtiaikaprojekteja ja tiedämme missä sudenkuopat ovat. Olemme rakentaneet digitaalisen ratkaisumme kokemuksemme perusteella opastaaksemme sinua näiden esteiden yli.

Pääset myös käyttämään tietämystämme ja materiaalejamme kouluttamaan tiimiäsi, toteuttamaan tehokasta viestintää ja valvomaan projektiasi ennakoivasti.

Mitkä ovat tahdin onnistumisen tekijät?

Aikataulun iterointi

Tahtisuunnitelman iterointi ja mukauttaminen ennen projektin aloittamista on tärkeä askel projektin onnistumisen varmistamiseksi. Onnistuneissa projekteissa aikataulu muuttuu ainakin muutaman kerran eri osapuolten palautteen perusteella.

Prosessit työmaalla

On yksi asia tehdä suunnitelma ja toinen toteuttaa se. Keskeisen tärkeää on, että työmaalla on tehokkaat prosessit kommunikointiin etenemisestä, keskeytyksistä ja esteistä.

Sidosryhmäviestintä

Kaikkien sidosryhmien ja urakoitsijoiden ottaminen mukaan suunnitelman varhaiseen vaiheeseen on ratkaisevan tärkeää, jotta varmistetaan oikeat arviot ja sitoutuminen aikatauluun.

Tahdin ohjaus ja valvonta

Ei riitä, että reagoidaan ongelmiin niiden sattuessa, on tärkeää katsoa eteenpäin ja ennakoida mahdolliset ongelmat. Ennakoiva tahdin hallinta ja seuranta parantavat huomattavasti menestymismahdollisuuksiasi.

Etsitkö mobiilisovellustamme?

Mestamasterilla on mobiilisovellus projekteihisi. Sovelluksen avulla voit helposti ja nopeasti päivittää tehtäviesi tilan Mestamasteriin, lisätä kommentteja tai raportoida työn keskeytyksistä.

bottom of page