top of page

Tahtituotanto ja perusteet - Luonnos aikataulusta

Miten tahtituotanto soveltuisi kohteeseeni ja miten sitä pitäisi lähteä kehittämään?Aikataulusuunnittelua työmaalla, teköälyn tekemä kuva
Tekoäly ei osaa tehdä tahtiaikataulua

Tässä tekstissä käsitellään vaiheet, jotka tarvitaan onnistuneeseen tahtituotannon käyttöönottoon rakennustyömaalla. Teksti on osa sarjaamma tahtituotanto ja perusteet. Se on suunnattu työnjohtajille, jotka pohtivat tahtituotannon käyttöönottoa. Käymme ensimmäisessä osassa läpi aikataulusuunnittelun aloituksen ja mitä sillä tulisi saavuttaa. Oletuksena on, että lukijalla on jo jonkin verran tietoa tahtituotannosta. Jos näin ei ole, voit lukea alustuksen täältä.


Tahtituotanto ja perusteet: aikataululuonnoksen tavoitteet

Mikäli sinulla on ajatus käyttää tahtituotantoa kohteessasi, ensimmäinen askel on luoda tahdista aikataululuonnos. Tämä tapahtuu yleisaikataulun teon jälkeen, jolloin luonnoksessa selviävät seuraavat asiat:


  • Mitkä vaiheet toteutetaan tahdilla ja mitkä jäävät tahdin ulkopuolelle

  • Tahdin pituus ja mestajako

  • Mahdolliset tahdistavat tehtävät jotka vaikuttavat tahdin etenemiseen


Aikataulu on työkalu työnjohdolle työntekijöiden ohjaamiseksi. Tahtiaikataulun tarkoituksena on varmistaa, että työt valmistuvat suunnitellussa aikataulussa ja että työn kulkua hallitaan tehokkaasti:


  • Työnjohdon pitää ymmärtää työtehtävien järjestys ja niiden edellytykset. Työn määrää ei välttämättä tarvitse tietää tarkemmin, se tieto saadaan urakoitsijoilta

  • Hahmotellaan tahdilla tehtävät mestat ja niiden jaottelu aikataulussa

  • Aikataulun pitää olla myös työntekijöiden osalta ymmärrettävissä tuotantovaiheessa

  • Aikataulu on tässä vaiheessa vasta luonnos, jolla saadaan ymmärrys miten tahti voisi muodostua

On tärkeää, että kaikki osapuolet tietävät milloin ja missä heidän tulee toimia, kuinka heidän työnsä ohjataan ja miten työn tehokkuutta valvotaan. Selkeys, johdonmukaisuus ja toistuvuus auttavat rutiinien muodostamisessa.

Luonnos on tarkoitettu selventämään työnjohdon ajatuksia siitä miltä tahti näyttäisi kyseisessä kohteessa. Tahtiaikataulu tulee vielä muuttumaan kun luonnos käydään urakoitsijoiden kanssa läpi. Aikataulu myös muuttuu projektin edetessä kun ymmärretään paremmin työn kulkua.


Tahtiaikataulu - 1. versiolla alkuun

Suunnittelu aloitetaan tahtiaikataululuonnoksella, jolla hahmotetaan tahdin kulku ja työtehtävät. Tämän pohjalta aikataulua jalostetaan aidosti toteutuskelpoiseksi suunnitelmaksi. 


Aikataululuonnoksella luodaan työjärjestys mestoittain, joka esitetään työpaketeittain. Työpakettien tehtävien sisältöä voi myös miettiä, mutta tärkeitä on kirjata ylös työjärjestys missä työt toteutetaan. Luonnosteluvaiheen jälkeen tulee käyttää aikaa tehtävien tarkempaan miettimiseen urakoitsijoiden kanssa.


Esimerkki työpaketeista tahtiaikataulussa
Esimerkki työpaketeista

Selkeimmin tahtituotanto toimii kohteissa, joissa on yksinkertaista toistoa ja jatkuvuutta. Toisin sanoen, samaa työjärjestystä voi käyttää kaikissa mestoissa. Pienet poikkeamat tilojen pinta-aloissa tai asennettavien tarvikkeiden määrässä eivät vaikuta merkittävästi, jos miettii koko projektin läpimenoa. Kun samat työt toistuvat tahdeissa joka viikko ja rutiini säilyy koko projektin ajan, tekijät oppivat tarvittavan suorituksen ja toisaalta oppivat huomaamaan milloin työt eivät tule onnistumaan.

Tahdin pituudeksi kannattaa valita ainakin ensimmäisiin projekteihin puoli viikkoa tai viikko. Tällöin tahtituotanto on huomattavasti helpommin hallittavissa ja hahmotettavissa. Samalla aikataulun saa pidettyä selkeämpänä, sekä tarkistettavien mestojen koko ja määrä on siedettävä tasolla. Tässä tahdin pituudessa nokkamiespalaverit on järkevää pitää 1-2 kertaa viikossa, aina tahdin vaihtuessa.


Esimerkki tahtiaikataulusta
Esimerkki tahtiaikataulusta

Malliesimerkissä tahdiksi on valittu puolen viikon tahti. Kyseisellä tahdin pituudella voi ottaa enemmän mestaa työn alle ja samalla tahdin sisällön voi muokata hieman väljemmäksi, jolloin työpakettien sisällä on hieman puskuria.


Luonnoksen laatiminen vie selkeässä kohteessa 1-2 tuntia tahtituotantoon perehtyneeltä tekijältä ja työmaajohdolta. Kun luonnos on saatu tehtyä, siirrytään seuraavaan vaiheeseen eli urakoitsijoiden hankintaan. Tämä käsitellään seuraavassa kirjoituksessamme, "Urakoitsijaneuvottelut tahtituotannossa".

39 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Tahtituotannon perusteet -webinaari

Mestamaster järjesti 26.10. webinaarin Tahtituotannon perusteet. Siinä käsiteltiin muun muassa: Miksi rakentaa tahdilla? Tahtituotannon perusteet Millaiset kohteet sopivat parhaiten tahtituotannolle M

Comments


bottom of page