top of page

Hiilidioksidi rakentamisessa

Ilmastonmuutoksen torjunta ja päästöjen vähentäminen on valtava taistelu, jossa jokaisella teolla on merkitystä. Siksi olemme hyvin kiinnostuneita siitä, mitä Mestamaster ja tahtiaika voisivat mahdollisesti tehdä päästöjen vähentämiseksi.


Tämän haasteen ymmärtämiseksi aloitetaan kokonaiskuvasta. IEA:n mukaan rakennus- ja rakennussektorin osuus energian loppukäytöstä oli 36 prosenttia ja energiaan ja prosesseihin liittyvistä hiilidioksidipäästöistä (CO2) 39 prosenttia vuonna 2018, joista 11 prosenttia aiheutui rakennusmateriaalien ja -tuotteiden, kuten teräksen, sementin ja lasin valmistuksesta.


Tämä on melko laaja näkökulma, jota meidän on kavennettava melko paljon, jotta saamme selville varsinaisen rakentamisprosessin päästöt:

  • 11 % rakennusmateriaalien valmistus

  • rakennukset 27 %, josta 8 % on rakennusten suoria päästöjä ja 19 % epäsuoria päästöjä rakennuksissa käytetyn sähkön ja lämmön tuotannosta

Kun edellä mainitut luvut lasketaan yhteen, saadaan 38%, mikä tarkoittaa, että valtava määrä päästöjä voitaisiin vähentää tekemällä energian ja rakennusmateriaalien tuotannosta vähemmän hiilipitoisia. Näiden lukujen perusteella laskettuna todelliset rakennusprosessin päästöt ovat noin 1 %.


Nyt meidän on selvitettävä, mitkä ovat päästöjen syyt rakennusprosessissa. Onneksi hyvät ystävämme ja asiakkaamme Respect Project ovat tehneet oman hiilipäästöraporttinsa:

Päästölähteet

Päästöt t CO2e

%:ia hiilijalanjäljestä

Aliurakoitsijat

897,56

81 %

Rakennusmateriaalit ja työkalut

128,83

12 %

Polttoaineet

66,44

6 %

Polttoaineiden valmistus

13,32

1 %

Vuokratut työkalut

1,82

0,2 %

Energia

0,00

0 %

Yhteensä

1107,97

Heidän hiilijalanjälkensä oli 140 t CO2e / M€ liikevaihdosta mitattuna, mikä on alle EU:n keskiarvon 191 t CO2e / M€.


Pääurakoitsijana ja hankkeen vetäjänä suurin osa päästöistä on osoitettu aliurakoitsijoille. Tässä yhteydessä on selvitettävä tarkemmin, onko alihankkijoiden päästöprofiili samanlainen kuin Respectilla. Kun alihankkijoiden päästöjä koskevat arviot muunnetaan Repect Projectin vastaavista osuuksista, saadaan seuraavat luvut:

Päästölähteet

%:ia hiilijalanjäljestä

Rakennusmateriaalit ja työkalut*

63%

Polttoaineet

30%

Polttoaineiden valmistus

0,5%

Vuokratut työkalut

0,1%

Energia

6,4%

*) Rakennusmateriaalit ja -työkalut on poistettu laskelmasta, koska ne sisältyvät jo 11 prosentin osuuteen rakennusalasta.


Tässä olemme olettaneet että aliurakoitsijoiden energian päästöt ovat samoja kuin Suomen sähköverkossa keskimäärin. Tämä osuus energiankäytöstä ei kuitenkaan välttämättä edusta todellista käyttöä. Katsotaanpa yhteenvetoa rakennusprosessin päästöjä koskevista tutkimuksista. Hämäläinen tutki energiankäyttöä kahdessa asuinrakennushankkeessa, joissa pääasiallinen energiankäyttö oli lämmitys ja kuivaus ilmanvaihdolla 69 % ja 75 % osuuksilla. Energiankäyttö jaettiin lähteittäin:

Esimerkki 1

Esimerkki 2

Tilavuus m3

22500

14161

Sähkö kg CO2e

46839

25,7%

43318

29,5%

Kaukolämpö kg CO2e

89080

48,8%

26534

18,0%

Polttoaineet kg CO2e

46567

25,5%

77197

52,5%

Yhteensä

182486

147049

Kun käytetään edellä olevan taulukon keskiarvoja, energiankäyttö jakautuu tasaisemmin polttoaineiden ja sähkön/kaukolämmön kesken.

Päästölähde

%:ia hiilijalanjäljestä

Rakennusmateriaalit ja työkalut*

63%

Polttoaineet

21,8%

Polttoaineiden valmistus

0,5%

Vuokratut työkalut

0,1%

Energia

14,2%

Vielä versio josta on poistettu rakennusmateriaalit:

Päästölähde

%:ia hiilijalanjäljestä

Polttoaineet

59,6%

Polttoaineiden valmistus

1,4%

Vuokratut työkalut

0,2%

Energia

38,8%

Nyt olemme lähellä vastausta alkuperäiseen kysymykseen: voiko Mestamaster auttaa vähentämään hiilidioksidipäästöjä? Sovelluksemme ja prosessimme avulla rakennusaikaa voidaan lyhentää noin 20 prosenttia. On selvää, että se ei vaikuta rakennusmateriaalien ja työkalujen käyttöön, niitä tarvitaan samat määrät riippumatta asennusaikojen pituudesta. Katsotaanpa tarkemmin muita listan kohteita.


Polttoaineet

Kun rakennustyömaalla käytetään tahtiaikaa, hukan poistaminen on keskiössä. Hukan poistaminen tarkoittaa tässä yhteydessä esimerkiksi tarpeettomasta ajelusta eroon pääsemistä, kun logistiikka ja työnkulku on hyvin organisoitu. Suurin eliminointi tulee edelleen hankkeen keston lyhentämisestä. Vähennys voisi olla 59,6 % * 20 % = 11,92 %.


Sähkö ja kaukolämpö

Samanlaisia säästömahdollisuuksia on myös sähkön ja kaukolämmön osalta. Kaukolämpöä voidaan vähentää kokonaan vähentämällä projektin kestoa. 56,2 % energiankäytöstä oli kaukolämpöä, vähennys 56,2 % * 20 % * 38,8 % = 4,36 %.


Sähköä käytetään pääosin lämmitykseen ja ilmanvaihtoon. Sähköä kuluu myös työkaluihin, jotka vaativat saman työmäärän tehtävän suorittamiseksi, riippumatta siitä, kuinka kauan hanke kestää. Hämäläinen on mitannut sähkönkulutuksen jakautumista:

  • Valaistus 55%

  • Kuivaus 19%

  • Työmaakopit 10%

  • Nostokurki <1%

Tahtiajan käyttö auttaa minimoimaan valaistuksen ja rakennuskoppien sähkönkulutuksen, kun taas kuivaus ja nostokurkien käyttämä energiamäärä ei muutu. Energiansäästö 43,8 % * 65 % * 20 % * 38,8 % = 2,21 %.

Polttoaineiden, sähkön ja kaukolämmön kokonaissäästöt: 18,49%

Yhteenveto

Julkisesti saatavilla olevan aineiston perusteella Mestamasterin ja tahtiajan avulla voitaisiin vähentää rakennushankkeen päästöjä 18,49 prosenttia. Rakennus- ja rakennussektorin kokonaispäästöistä voisimme vähentää 0,072 %. Tämä ei ehkä kuulosta suurelta, mutta maailmanlaajuiset kokonaispäästöt olivat 37,12 Gt CO2e vuonna 2021.

0,072% vähennys kokonaispäästöistä on 29 460 813 t CO2

On huomioitava että energialähteiden muuttaminen hiilineutraaleiksi vaikuttaa eniten päästöihin. Kun yhä suurempi osa energiasta on hiilineutraalia, tuotantoprosessien parantamisesta saatavat hiilidioksidisäästöt vähenevät. Kun siirrymme verkkaisesti kohti näitä ratkaisuja, on jo olemassa ratkaisu, joka mahdollistaa päästöjen vähentämisen välittömästi. Mitä me vielä odotamme?

21 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page