top of page

Tahtiaikasuunnittelu rakentamisessa - Johdanto

Agile ja lean-työkalut ovat olleet yleisessä käytössä muutaman vuosikymmenen ajan teollisuudessa, ohjelmistokehityksessä ja muilla toimialoilla. Rakennusteollisuus on kuitenkin vielä jäljessä. Tahtiaika on yksi työkalu, jonka avulla lean ja agile voidaan tuoda rakennustyömaille. Tästä kirjoituksesta opit tahtiaikasuunnittelun perusteet rakentamisessa.


Mitä Tahtiaikasuunnittelu on?

Tahtiaika, tahtivalmistus, tahtisuunnittelu tai yksinkertaisesti Tahti (saksankielisestä sanasta Takt = rytmi) on valmistus- ja rakennusmenetelmä, jonka tarkoituksena on jakaa kokoonpano- tai rakennusprosessi pienempiin, vähän vaihteleviin peräkkäisiin tehtäviin ja luoda tasainen ja ennustettava työn ja tuotoksen virtaus.


Vaikka uudet digitaaliset työkalut ja lean-rakentamisen filosofia antavat tahdille uuden elämän rakentamisessa, tahti ei ole uusi menetelmä. Tahtisuunnittelu juontaa juurensa jo 1500-luvulle, jolloin Venetsiassa sitä käytettiin laivanrakennustekniikoissa. Tahtisuunnittelu oli ja on edelleen olennainen osa Toyota Production System (TPS) -järjestelmää, joka on lean-filosofian perusta.


Selkein esimerkki siitä, mitä Tahtiajalla halutaan saavuttaa, on perinteinen tehtaan kokoonpanolinja. Jokainen keskeneräinen tuote alkaa kokoonpanolinjan alusta ja kulkee jokaisen kokoonpanoaseman läpi. Siellä erikoistuneet työntekijät suorittavat keskeneräiselle tuotteelle tarvittavat työtehtävät.

Keskeinen tekijä tässä prosessissa on se, että kukin työpiste on erikoistunut yhteen kokoonpanon vaiheeseen, mikä mahdollistaa tehtävien suoritusajan vaihtelun merkittävän vähentämisen. Tämä pieni vaihtelu - eli parempi ennustettavuus - on tärkeää, koska koko liukuhihna liikkuu eteenpäin ja kaikki tuotevaiheet etenevät yhtä aikaa yhden työpisteen verran eteenpäin. Tavoitteena on varmistaa, että kaikki jokainen työvaihe ovat valmiita siihen mennessä.


Koska tuotteet liikkuvat tasaisesti kokoonpanolinjan läpi, saamme myös aikaan tasaisen ja ennustettavan mallin valmiista tuotteista lopussa.


Tahtiaika rakentamisessa

Olet ehkä jo ymmärtänyt, että rakennushankkeessa ei ole tuotetta (perinteisessä merkityksessä) eikä myöskään liukuhihnaa, joka kuljettaa tuotetta. Miten tätä prosessia voidaan siis soveltaa rakennustyömaahan?


Voimme tehdä prosessiin pienen muutoksen ja sovittaa sen rakennushankkeeseen - Voimme tehdä tuotteesta kiinteän ja siirtää sen sijaan työpisteitä.

Nyt voimme soveltaa tahtiaikaa rakennusprojektiin: pidämme työpisteitä yksittäisinä mestoina rakennustyömaalla, ja koska mestat eivät voi liikkua, siirretään tiimit eteenpäin seuraavaan tilaan jokaisen tahdin päätteeksi.


Kun tämä kaikki yhdistetään, voimme luoda virtuaalisen liukuhihnan rakennushankkeeseen.


Mitkä hankkeet hyötyvät eniten tahtiajasta?

Tahtisuunnittelulla voit saada radikaaleja parannuksia projektiisi, sillä se voi lyhentää projektin kestoa jopa 20 prosenttia, vähentää keskeneräisten töiden määrää ja antaa käyttöön joitakin tiloja jo kauan ennen projektin valmistumista. Kaikki hankkeet eivät kuitenkaan saa samoja hyötyjä.


Vaikka Tahtia voidaan soveltaa monenlaisiin hankkeisiin, Tahdin keskeinen näkökohta on kokoonpanolinjan jokaisen vaiheen toistettavuus ja vähäinen vaihtelu. Tämä tarkoittaa, että eniten hyötyä saavat hankkeet, joissa voidaan soveltaa samoja tehtäviä useisiin mestoihin. Esimerkkejä tällaisista hankkeista ovat esimerkiksi:

  • Hotellit ja erityisesti hotellihuoneet

  • Toimistotilat

  • Sairaalat, vankilat ja muut julkiset laitokset

  • Risteilyalukset

  • Öljy- ja kaasuputket, sillat ja muut elementti-infrastruktuurit.

  • Asuntohankkeet

  • Linjasaneeraukset

  • jne.

Toinen huomioon otettava tekijä on asiakkaan vaatimukset. Hotellin kunnostushankkeen kaltaisissa hankkeissa tahdin ansiosta asiakkaasi voi osa huoneista käytössä koko projektin ajan, mikä vähentää asiakkaalle aiheutuvia tulonmenetyksiä. Tahtiajassa käytettävät seurantatyökalut tarjoavat myös läpinäkyvyyttä hankkeen etenemiseen, mikä parantaa huomattavasti asiakastyytyväisyyttä.


Haluatko tietää, hyötyisikö sinun projektisi Tahtiajasta?

Ota yhteyttä meihin, niin keskustellaan tarpeistasi. Tarjoamme sinulle aikataululuonnoksen ilman veloitusta ja ilman sitoumuksia.


15 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentarios


bottom of page